บจก. อาณาจักรบุญศิริ
โทร 085-946-6695
  • th

โต๊ะพับอเนกประสงค์


โต๊ะพับอเนกประสงค์

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์

โทร: 085-946-6695 Line ID: ncm1978 แฟ็กซ์: 02-150-5735 E-mail: ncmfurniture@gmail.com

 


 

 

โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว หนา 25mm. โครงขา 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.2mm.

ขนาด ราคา
1. ก60 x ย150 x ส75 ซม. 1,400 บาท
2. ก60 x ย180 x ส75 ซม. 1,600 บาท
3. ก60 x ย200 x ส75 ซม. 1,800 บาท
4. ก60 x ย220 x ส75 ซม. 2,000 บาท
5. ก75 x ย150 x ส75 ซม. 1,500 บาท
6. ก75 x ย180 x ส75 ซม. 1,700 บาท
7. ก75 x ย200 x ส75 ซม. 1,900 บาท
8. ก75 x ย220 x ส75 ซม. 2,200 บาท
9. ก90 x ย150 x ส75 ซม. 1,700 บาท
10. ก90 x ย180 x ส75 ซม. 1,900 บาท
11. ก90 x ย200 x ส75 ซม. 2,100 บาท
12. ก90 x ย220 x ส75 ซม. 2,400 บาท
13. ก120 x ย120 x ส75 ซม. 1,750 บาท
14. ก120 x ย150 x ส75 ซม. 2,100 บาท
15. ก120 x ย180 x ส75 ซม. 2,400 บาท
16. ก120 x ย200 x ส75 ซม. 2,600 บาท
17. ก120 x ย220 x ส75 ซม. 3,000 บาท

 

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะคาเฟ่พับหน้า ขนาด 60x60cm 1,650 บาท
2. โต๊ะคาเฟ่พับหน้า ขนาด 75x75cm 1,790 บาท

 

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก45 x ย120 x ส75cm 3,000 บาท
2. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก45 x ย150 x ส75cm 3,300 บาท
3. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก45 x ย180 x ส75cm 3,500 บาท
4. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก60 x ย120 x ส75cm 3,300 บาท
5. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก60 x ย150 x ส75cm 3,600 บาท
6. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก60 x ย180 x ส75cm 3,800 บาท
1. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก75 x ย120 x ส75cm 3,500 บาท
8. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก75 x ย150 x ส75cm 3,800 บาท
9. โต๊ะพับหน้าลายไม้/มีบังตา/มีล้อเลื่อน ขนาด ก75 x ย180 x ส75cm 4,200 บาท

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์

ขนาด ราคา
ขนาด ความกว้าง 45 X ความยาว 120 X ความสูง 75 800 บาท
ขนาด ความกว้าง 45 X ความยาว 160 X ความสูง 75 950 บาท
ขนาด ความกว้าง 45 X ความยาว 180 X ความสูง 75 1,000 บาท
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 120 X ความสูง 75 850 บาท
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 150 X ความสูง 75 1,100 บาท
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 180 X ความสูง 75 1,150 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 120 X ความสูง 75 1,000 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 150 X ความสูง 75 1,150 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 180 X ความสูง 75 1,250 บาท

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็ก

ขนาด ราคา
ขนาด ความกว้าง 45 X ความยาว 120 X ความสูง 75 1,600 บาท
ขนาด ความกว้าง 45 X ความยาว 160 X ความสูง 75 1,700 บาท
ขนาด ความกว้าง 45 X ความยาว 180 X ความสูง 75 1,800 บาท
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 120 X ความสูง 75 1,900 บาท
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 150 X ความสูง 75 1,900 บาท
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 180 X ความสูง 75 2,100 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 120 X ความสูง 75 2,000 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 150 X ความสูง 75 2,100 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 180 X ความสูง 75 2,200 บาท

 

โต๊ะพับขาคู่

ขนาด ราคา
1. ขนาด ความกว้าง 45 X ความยาว 150 X ความสูง 75 2,300 บาท
2. ขนาด ความกว้าง 45 X ความยาว 180 X ความสูง 75 2,500 บาท
3. ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 150 X ความสูง 75 2,500 บาท
4. ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 180 X ความสูง 75 2,700 บาท
5. ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 150 X ความสูง 75 2,700 บาท
6. ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 180 X ความสูง 75 3,000 บาท

 

โต๊ะอเนกประสงค์ ขาคู่

ขนาด ราคา
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 120 X ความสูง 75 1,190 บาท
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 150 X ความสูง 75 1,390 บาท
ขนาด ความกว้าง 60 X ความยาว 180 X ความสูง 75 1,690 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 120 X ความสูง 75 1,390 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 150 X ความสูง 75 1,690 บาท
ขนาด ความกว้าง 75 X ความยาว 180 X ความสูง 75 1,890 บาท

 

โต๊ะอาหาร ขาแชมเปญ

 

ขนาด ราคา
1. ขนาด กว้าง 60 x ยาว 60 x สูง 75 cm. 1,400 บาท
2. ขนาด กว้าง 75 x ยาว 75 x สูง 75 cm. 1,600 บาท
3. ขนาด กว้าง 90 x ยาว 90 x สูง 75 cm. 1,800 บาท

 

 

โต๊ะพับขาคู่ มีบังตา

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก45*ย150*ส75 ซม. 3,400 บาท
2. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก45*ย180*ส75 ซม. 3,500 บาท
3. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. 3,500 บาท
4. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 3,700 บาท
5. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก75*ย150*ส75 ซม. 3,700 บาท
6. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก75*ย180*ส75 ซม. 3,900 บาท

 

 

โต๊ะพับแขวนเก้าอี้

 

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับ แบบแขวน ขนาด 75*150*75 ซม. 1,950 บาท
2. โต๊ะพับ แบบแขวน ขนาด 75*180*75 ซม. 2,100 บาท

 

โต๊ะพับขาคู่ แบบบางโค้ง

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับขาคู่ แบบบางโค้ง ขนาด ก45*ย150*ส75 ซม. 3,000 บาท
2. โต๊ะพับขาคู่ แบบบางโค้ง ขนาด ก45*ย180*ส75 ซม. 3,200 บาท
3. โต๊ะพับขาคู่ แบบบางโค้ง ขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. 3,000 บาท
4. โต๊ะพับขาคู่ แบบบางโค้ง ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 3,200 บาท
5. โต๊ะพับขาคู่ แบบบางโค้ง ขนาด ก75*ย150*ส75 ซม. 3,200 บาท
6. โต๊ะพับขาคู่ แบบบางโค้ง ขนาด ก75*ย180*ส75 ซม. 3,400 บาท

 

โต๊ะพับมีตะแกรง

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 45*120*75 ซม. 1,550 บาท
2. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 45*150*75 ซม. 1,650 บาท
3. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 45*180*75 ซม. 1,950 บาท
4. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 60*120*75 ซม. 1,750 บาท
5. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 60*150*75 ซม. 2,100 บาท
6. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 60*180*75 ซม. 2,350 บาท
7. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 75*120*75 ซม. 2,050 บาท
8. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 75*150*75 ซม. 2,250 บาท
9. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 75*180*75 ซม. 2,450 บาท

 

โต๊ะพับมีตะแกรง สีลายไม้

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 45*120*75 ซม. 1,650 บาท
2. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 45*150*75 ซม. 1,800 บาท
3. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 45*180*75 ซม. 1,850 บาท
4. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 60*120*75 ซม. 1,600 บาท
5. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 60*150*75 ซม. 2,200 บาท
6. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 60*180*75 ซม. 2,450 บาท
7. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 75*120*75 ซม. 2,100 บาท
8. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 75*150*75 ซม. 2,450 บาท
9. โต๊ะพับมีตะแกรง ขนาด 75*180*75 ซม. 2,600 บาท

 

โต๊ะคาเฟ่ขาเหล็กคู่

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60*120*75 ซม. 1,290 บาท
2. ขนาด 60*150*75 ซม. 1,490 บาท
3. ขนาด 75*120*75 ซม. 1,490 บาท
4. ขนาด 75*150*75 ซม. 1,690 บาท

โต๊ะคาเฟ่ หน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กเหลี่ยม

ขนาด ราคา
1. ขนาด 60*60*75 ซม. 650 บาท
2. ขนาด 75*75*75 ซม.. 850 บาท

 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ ไม้ปาติเกิ้ลขาวเงา

ขนาด ราคา
1. ขนาด ก45*ย120*ส75 ซม. 800 บาท
2. ขนาด ก45*ย150*ส75 ซม. 950 บาท
3. ขนาด ก45*ย180*ส75 ซม. 1,000 บาท
4. ขนาด ก45*ย120*ส75 ซม. 850 บาท
5. ขนาด ก45*ย150*ส75 ซม. 1,100 บาท
6. ขนาด ก45*ย180*ส75 ซม. 1,150 บาท
7. ขนาด ก45*ย120*ส75 ซม. 1,000 บาท
8. ขนาด ก45*ย150*ส75 ซม. 1,150 บาท
9. ขนาด ก45*ย180*ส75 ซม. 1,250 บาท

 

โต๊ะพับขาคู่ (สินค้าราคาพิเศษ)

ขนาด ราคา
1. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก45*ย150*ส75 ซม. 2,300 บาท
2. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก45*ย180*ส75 ซม. 2,500 บาท
3. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. 2,400 บาท
4. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. 2,700 บาท
5. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก75*ย150*ส75 ซม. 2,700 บาท
6. โต๊ะพับขาคู่ ขนาด ก75*ย180*ส75 ซม. 3,000 บาท

 

โต๊ะกลม

ขนาด ราคา
1. โต๊ะกลมขนาด 116 ซม. 2,300 บาท

บริษัท อาณาจักรบุญศิริ จำกัด

โทร : 085-946-6695, 02-150-5735, Line: ncm1978

7/383 หมู่ 13 ถนน ตลิงชั่น-สุพรรณบุรี ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110